Home
Noeles

Archif dles noeles

 

INVIT

La sentada dl consëi dles ploanies sarà le lünesc, ai 26 de furà.
a S. Martin de Tor dales 20 h  tl salf dl Istitut ladin Micurá de Rü

Cun l joler dl Aiut Alpin iel unì purtà n pazient dal spedel de Maran ora te spedel de Dispruch. A julé de reviers à l joler messù se fermé per ti judé a n mut che ova mel al piet, l ie unì menà te spedel a Bulsan cun si maestra de scola. N seniëur tudësch che se à rot n uf jan...

Le spetacul sön la pista „Doninz-Gardenacia“ tl zënter da La Ila gnará desfiré en jöbia ai 15 de forá dales 21.00. En program éle ince n spetacul cun i giac dala nëi y la desmostraziun tecnica dles disciplines sön i schi, cun dütes les tutes da maester de schi che an á albü te...

Le Minister por l’Istruziun, Université y Inrescida "MIUR" á chirí fora y publiché ufizialmënter i proiec pilot plü significatifs por l’educaziun digitala che vëgn metüs a jí y portá inant dales scores a livel nazional. Danter chisc él le schoolkit, n program de suport por la...

En mertesc ai 13 de furá vëgnel tigní jö da pe dla pista dl Col Alt a Corvara la gran festa da Carnescé por pici y gragn. La festa mët man dales 14:30 cun na picera defilada de mascheres sön pista, a chëla che düc é dër bel inviá da tó pert. Na iuria premiará la maschera plö bela...

I chiriun por atira n/na colaboradú/dëssa tl service y consulënza a nüsc cliënc.

Osc profil: I ëis stlüt jö na scora alta, sëis na porsona ingajada y podëis mostré n sëns de responsabilité, de bunes manires y na presënza sigüda.

Osta domanda: Sce i sëis interessé/ada, prëibel...

valutaziun
Submitting your vote...
stampè