Home
Spezial Seiten

Previjiuns dl tëmp te Südtirol por incö l´ 26.09.2018

"Truep surëdl"

Previjuns generales dl tëmp:

Na prescion auta nes scinca n bel di da d'autonn.

Previjiun dl tëmp:

Te duta la provinzia iel da surëdl. Mé n valguna nibles a slaier setiles passa tres l ciel. L vënt dal nord lascia dloch do. Da duman iel inò frësch cun temperatures minimes da -3° a -8°. La mascimes ie danter 15° y 21°.

Situaziun dl tëmp ti crëp\" incö:

Na prescion auta nes scinca n bel di da d'autonn.

L´tëmp tla munt incö:

La nfluenza dla prescion auta se mantën inant y nes porta inò n di da d'autonn da surëdl. Via per l di vëniel adalerch dal nord nibles a slaier setiles, ma les resta autes sëura la pizes di crëps. L vën de cin gradi manco frëit che n merdi.

Velozité dl vënt te 3000 m.

1 - vënt debl:
5-15 km/h
2 - vënt lisier:
16-30 km/h
3 - vënt sterch:
31-60 km/h
4 - vënt turbolënt:
> 60 km/h

sorëdl

orì dl sorëdl: 07:07 ora
florì dl sorëdl: 19:05 ora

löna

orì dl sorëdl: 20:08 ora
florì dl sorëdl: 08:10 ora

Previjiun dl tëmp por

27.09.2018
min: 1 / 9
max: 1 / 9
28.09.2018
min: 2 / 10
max: 2 / 10
29.09.2018
min: 4 / 12
max: 4 / 12
30.09.2018
min: 0 / 12
max: 0 / 12

atres evoluziuns:

"Da surëdl y per ntant plu ciaut"

N juebia da duman iel mo frësch, dadedò se auza la temperatures. N juebia y n vënerdì iel oradechël drët da surëdl y n generel zënza nibles. N sada passel via na front frëida dëibla,n vënt dal nord sfrëida ju l'aria. Ma l resta da surëdl. N dumënia iel a luesc da nibl, ma oradechël iel da surëdl y frësch.
previjiuns dades fora l´ 26.09.2018 ales 11:00
valutaziun
Submitting your vote...
stampè