Mostrè header
Comunité

Ploan: Siur Klaus Sottsas Curat: Siur Heinrich Perathoner

Calonia - strada Tor 21

39030 San Martin de Tor
Telefon: 344 1554055
Telefon calonia: 0474 453003
E-Mail: klsottsas(at)yahoo.de

C /C Bancar: Cassa Raiffeisen Val Badia - San Martin de Tor
IBAN: IT 11 J 08010 58830 000304004922

Radio dla Ploania: 90.4 Mhz

 

Informaziuns dal Consëi de Ploania 2021-26

Consëis de Ploania 2021-26

CONSEI DE PLOANIA

Siur Klaus Sottsas, ploan - 344 1554055

Siur Heinrich Perathoner, curat - 3396574213

Rosmarie Crazzolara Dejaco, presidënta - 339 7164521

Leo Crepaz, vizepresidënt y scrivan - 348 4096351

Giovanni Conrater

Paul Pedevilla

Hubert Planatscher

Carla Ploner Verginer

Susanna Talmon Bioc

Rita Vantsch Verginer

 

TEAM PASTORAL

Rosmarie Crazzolara Dejaco

Leo Crepaz

Carla Ploner Verginer

Paolo Pedevilla

 

CONSEI DE AMINISTRAZIUN

Siur Klaus Sottsas

Paolo Vanzi

Valentina Barbolini

 

COMISCIUN POR LA CORTINA

Siur Klaus Sottsas

Rita Vantsch Verginer

Leo Crepaz

Hubert Planatscher

Paolo Pedevilla

Giorgio Costabiei, ombolt

 

RAPRESENTANC TL'UNITÉ PASTORALA

Giovanni Conrater

Rosmarie Crazzolara Dejaco

 

PASCA 2020- Corona virus

Chëst'ann resta les dlijies ötes da Pasca - mo porchël festejunse impó la gran festa te nostes families - y ince la dlijia é gnüda arjignada ca bel: a onur de Gejú Crist ressorí

 

Ultima Plata de Ploania

Festa de comié y de rengraziamënt a Siur Iaco Ploner - 25 de agost 2019

 

Valgünes foto dla dlijia da San Martin

Regolamënt dla cortina da San Martin de Tor

EDEMA DLA FEDE dal 17 al 24 d'OTOBER 2021

  Orars dles S. Mësses tla Val Badia

  LE TRU NÖ DLA CREJIMA

   MANIFESTAZIUNS A OIES

    SANTUAR DE LA CRUSC - Prozesciuns tratan l'iste 2022

    Festes - prozesciuns y manifestaziuns - desvalies

    valutaziun
    Submitting your vote...
    stampè