Home
Noeles

Archif dles noeles

Indunada generala straordinara dla Cassa Raiffeisen Val Badia, en mercui ai 24 d' otober dales 19.30, a la Ila tl salf dles manifestaziuns tla Ciasa de Cultura.

Por plü informaziuns ciara sot al pdf injunté.

Düc é der bel invies al nö teater dl Uniun Teater La Pli 

Prenotaziuns al nr. 3317642806 

Por plü informaziuns ciara sot al pdf injunté.

..al é indô tosc L’EDEMA DL SPARAGN!

 Tö sas che sparagné é important, por podëi en de realisé tü pici y gran dejiders. Sce te as en pü sparagné te chësc ultimo ann, ví con tü sparagns te Tüa Cassa Raiffeisen dai 29 de otober ai 2 de novëmber 2018!

Al te aspeta na bela...

Cun la sentënza dl Consëi de Stat é i laurs de costruziun por l’entrada dla Val Badia gnüs assegná al’assoziaziun temporanea de impreses cun a ce Strabag AG.

Te na pröma dezijiun é i laurs de costruziun por l’entrada nöia dla Val Badia gnüs assegná tres n apalt al’assoziaziun...

Lites provinziales 2018: i zitadins pó s’informé söles lites tres la plata internet, n codejel y n video. Indöt él bele rové adalerch 7.000 usc tres la posta.

Al mancia oramai dër püch ala data dles lites por le Consëi provinzial nü – en domënia ai 21 d’otober pó i zitadins y...

Mo puec dis y ënghe per chësc instà fina via l Aiut Alpin Dolomites si atività de socors. Feter uni dì fovel da julé per vel caji de emergënza o ënghe per jënt ferida che ova de bujën de rué te n spedel.

N cajo ie suzedù sun la furcela de Saslonch de viers dla utia Dantersasc....

valutaziun
Submitting your vote...
stampè