Home
Noeles

Archif dles noeles

Domënia 14.10.18:   Prozesciun cun Chël Bël Di da La Crusc a San Linert
15,00 h        a San Linert: Prozesciun te paisc

Chisc iel stat plutosc chiet tla zentrela dl Aiut Alpin Dolomites, ma n muessa vester anjiniei per uni cajo de esigënzes de soccors. Danter l auter fovel da julé a Fië a purté aiut a n jëunn de 26 ani che fova tumà ju per 2 metri da na scela se fajan mel al fil dl spinel. Cun l...

I sёis dёr bel inviá al fotoworkshop cun Radomir Jakubowski ai 13.10.2018, dales 9.00 cina les 12.00, tl istitut "Micurá de Rü" a San Martin de Tor ( an po ince prenoté la marëna). La manifestaziun vёgn organisada dal Fotoclub Val Badia adöm al fotoclub "Strix". Por düc i...

I mituns y les mitans dla scolina da San Ciascian, adöm al personal rengrazia dër bel la Cassa Raiffeisen por l’contribut de 170 euro, che i un ciafé por cumpré de vigni sort de material por la “Sandwanne”.

KVW: Curs por geniturs a La Ila tla Cassa Raiffeisen, söl tema „Crësce sö con regoles tleres“, con Roland Feichter. Trëi encuntades, ai  09.10. , 16.10, y 06.11.2018, dagnora danmisdé dales 9 – 12. Info y prenotaziun da Lois Castlunger, tel. 471847200

En domënia ai 30 de sëtember vëgnel metü a jí por l’otavo iade da pert dl’Assoziaziun Turistica la La Val la manifestaziun Sonns y Saus de Armentara. La manifestaziun mët man cun la Santa Mëssa dales 11:00 sön Col de Valacia. La festa jará inant cun musiga y de vigni sort de...

valutaziun
Submitting your vote...
stampè