Home
Noeles

Na munt de emoziuns

Alpinisć conesciüs a livel internazional cuntará de sües esperiënzes tles munts

La seria de referac cun i alpinisć y personaji liá ales munts dal titul “Na munt de emoziuns” vëgn organisada ince en chësc isté tl’Alta Badia. Le prüm apuntamënt vëgn tigní en lünesc ai 27 de messé dales 11:00 danmisdé pro la staziun a munt dl implant la Crusc 1 a Badia. Al gnará tigní n spetacul teatral adüm a Nicola Ciaffoni dal titul “I guardiani del Nanga” cun le testo de Gioia Battista y sot ala regia de Stefano Scherini. Le lünesc ai 10 de agost podaran tó pert al’incuntada cun le sherpa Tenji y le mënacrëp Diego Zanesco, che cuntará dla vita y dles esperiënzes di sherpa tl Nepal. La serada vëgn metüda a jí tl salf dles manifestaziuns San Ciascian dales 21:15. L’ultim apuntamënt é preodü tl salf dles manifestaziuns a Badia ai 31 de agost cun l’alpinist Mario Vielmo dales 21:15. Al cuntará de sües arpizades y esperiënzes, arjunjan bëgn dodesc dles catordesc pizes sura i 8.000 metri. I apuntamënc vëgn tignis por talian y tl respet dles regoles preodüdes.  

valutaziun
Submitting your vote...
stampè