Home
Sorvisc

I chiriun colauradus/colauradёsses

 

Osc profil:

I ëis stlüt jö n stüde universitar o na scora alta, i sёis na prosona ingajada, responsabla, cun de bunes manires y ёis na presёnza sigüda. I ëis motivaziun y buna vöia da lauré te n team compat y sterch, desponibilité da crësce...

pro les portines de Al Plan, Pedraces, Corvara y Calfosch pitunse en sorvisc nü dediché MA a nüsc cliёnc:

BANCOMAT  INTERN / CASSA AUTOMATICA

che conzed da:

  • ·         tó fora scioldi en contanc cina 1.500,00 €

  • ·         mёte sön le cunt scioldi en contanc y scec

  • ·         mёte...

FIN DL’EDEMA DE COPA DL MONN TL’ALTA BADIA

La pista Gran Risa fajará indô da paladina ales gares de Copa dl Monn

Ince en chësc invern vëgnel metü a jí les gares de Copa dl monn de schi tl’Alta Badia. La domënia ai 22 de dezëmber vëgnel tigní le tradizional slalom lerch sön la...

La Cassa Raiffeisen Val Badia Ves inviëia dër bel ala serada evënt cun l´titul: "Tatort WWW".

En vëindres, ai 29 de novëmber, dales 19:30 tla Ciasa dla Cultura a La Ila.

Al sarà cun nos i esperc:

Erwin Markowsky - Espert internazional di riscs dl anunzamënt dl fonin y dl...

Click & Win: Mëte ala proa les conescënzes finanziares y davagna de bi besć.

Le quiz nü cun pesć demorivëia „Click & Win“ mët ala proa les conescënzes finanziares di cliënc jon.

Sön le portal d’informaziun www.sapere-finanziario.it vëgnel publiché  vigni edema dai 1 d’otober...

Edema dl sparagn

.. ince por gragn.

Scincundes pur i pici y produc de sparagn pur i gragn te tüa Cassa Raiffeisen Val Badia.

Cina ai 30 de novëmber produc de sparagn a condiziuns ezelëntes!
Dai 24 de otober cina ai 31 de otober ti aspeta ai mituns na bela scincunda, passa ince...

valutaziun
Submitting your vote...
stampè