Home
Spezial Seiten

Previjiuns dl tëmp te Südtirol por incö l´ 08.07.2020

"Ble tëmp da d'instà"

Previjuns generales dl tëmp:

La nfluenza dla prescion auta dl'Azores determinea l tëmp tla provinzia.

Previjiun dl tëmp:

L ie dloncora da surëdl y tl ciel iel mé puecia nibles. N iede iel mo relativamënter frësch, ma via per l di va la temperatures inò su dassënn y les arjonj da 25° a 31°.

Situaziun dl tëmp ti crëp\" incö:

La nfluenza dla prescion auta dl'Azores determinea l tëmp tla provinzia.

L´tëmp tla munt incö:

Su per mont iel dut l di da surëdl. Mé datrai iel vel nibla de puech cont tl ciel. La temperatures va su mpue. Chël uel dì la miëura cundizions nce per jites plu longes.

Velozité dl vënt te 3000 m.

1 - vënt debl:
5-15 km/h
2 - vënt lisier:
16-30 km/h
3 - vënt sterch:
31-60 km/h
4 - vënt turbolënt:
> 60 km/h

sorëdl

orì dl sorëdl: 05:32 ora
florì dl sorëdl: 21:08 ora

löna

orì dl sorëdl: 23:35 ora
florì dl sorëdl: 08:41 ora

Previjiun dl tëmp por

09.07.2020
min: 10 / 17
max: 10 / 17
10.07.2020
min: 11 / 18
max: 11 / 18
11.07.2020
min: 11 / 17
max: 11 / 17
12.07.2020
min: 8 / 16
max: 8 / 16

atres evoluziuns:

"Bel tëmp y n valgun temporai per l ciaut"

N juebia vala inant cun bel tëmp da surëdl. La tendënza a temporai avanea per ntant mé de puech. N vënerdi se formel cun l surëdl de gran nibles a grum y via per l di pona temporai. N sada passel tres na pitla front frëida. L sarà puech da surëdl y l unirà ju de plu temporai. N dumënia saral pona inò plu stabil y da surëdl.
previjiuns dades fora l´ 08.07.2020 ales 11:00
valutaziun
Submitting your vote...
stampè