Home
Spezial Seiten

Previjiuns dl tëmp te Südtirol por incö l´ 22.10.2019

"Drët da surëdl"

Previjuns generales dl tëmp:

Cun na curënta dal sud vëniel inant adalerch tl Südtirol aria tiebia ma plu suta.

Previjiun dl tëmp:

L ultim nibl se desfej y l dà surëdl te dut l Südtirol. La temperatures plu autes va dai 17° ai 22°.

Situaziun dl tëmp ti crëp\" incö:

Cun na curënta dal sud vëniel inant adalerch tl Südtirol aria tiebia ma plu suta.

L´tëmp tla munt incö:

A luesc se mantëniel vel' nibles su per la costes, zënza iel drët da surëdl. L vënt sterch da sud-vest sofla inant.

Velozité dl vënt te 3000 m.

1 - vënt debl:
5-15 km/h
2 - vënt lisier:
16-30 km/h
3 - vënt sterch:
31-60 km/h
4 - vënt turbolënt:
> 60 km/h

sorëdl

orì dl sorëdl: 07:42 ora
florì dl sorëdl: 18:17 ora

löna

orì dl sorëdl: 00:03 ora
florì dl sorëdl: 15:41 ora

Previjiuns dl tëmp te Südtirol por ndoman l´ 23.10.2019

"N generel da surëdl"

Previjuns generales dl tëmp:

L Südtirol resta tla nfluenza de na prescion auta cun na curënta dal sud che mëina inant adalerch aria tiebia.

Previjiun dl tëmp:

Tl Südtirol dàl surëdl, banc de nibl basc y auc locai se desfej danmesdì via. Mascimes danter 17° y 22°.

Situaziun dl tëmp ti crëp\" ndoman:

L Südtirol resta tla nfluenza de na prescion auta cun na curënta dal sud che mëina inant adalerch aria tiebia.

L´tëmp tla munt ndoman:

Sun i crëps dàl belau for surëdl, n valguna nibles a slaier passa tres l ciel a livel dla pizes di crëps. Sëura la crestes iel inant n vënt sterch da sud-vest, l resta scialdi tiebe per la sajon.

Velozité dl vënt te 3000 m.

1 - vënt debl:
5-15 km/h
2 - vënt lisier:
16-30 km/h
3 - vënt sterch:
31-60 km/h
4 - vënt turbolënt:
> 60 km/h

sorëdl

orì dl sorëdl: 07:43 ora
florì dl sorëdl: 18:16 ora

löna

orì dl sorëdl: 01:15 ora
florì dl sorëdl: 16:18 ora

Previjiun dl tëmp por

24.10.2019
min: 4 / 8
max: 4 / 8
25.10.2019
min: 4 / 8
max: 4 / 8
26.10.2019
min: 4 / 8
max: 4 / 8
27.10.2019
min: 3 / 8
max: 3 / 8

atres evoluziuns:

"Fin dl'ena tiebia y da surëdl"

N juebia vëniel per ntant mpue plu ariabl. Via per l di arons na mescedanza plajëula de surëdl y nibles, ma sun la sëira possel unì a se l dé vel plueia. L nëiv mé a de gran autëzes. N vënerdì vala inant cun surëdl y n valguna nibles che passa tres l ciel. Ntan la fin dl'ena arons n generel surëdl cun n ciel sarëin. La temperatures resta sëura la media dla sajon. L lim di nul degreies ie a belau 4000 m.
previjiuns dades fora l´ 22.10.2019 ales 11:00
valutaziun
Submitting your vote...
stampè